Top

Neuro-feedback

Het brein trainen met real-time feedback training

Met neurofeedback train je jouw brein naar meer flexibiliteit en een groter uithoudingsvermogen. Net zoals je dat doet met jouw lijf tijdens het sporten.

De laatste jaren is een sterk toegenomen hoeveelheid kennis en informatie beschikbaar gekomen over het optimaal functioneren van het brein. In combinatie met de huidige stand van de technologie is het mogelijk om door middel van EEG meting, de hersengolfpatronen zichtbaar te maken. Deze hersengolfpatronen train je door middel van een feedback-mechanisme. Neurofeedback werkt door operante conditionering en neuroplasticiteit, het basisprincipe achter hoe wij leren.

Het feedback-mechanisme is bijvoorbeeld een film die wel of niet volledig zichtbaar is of muziek die wel of niet hoorbaar is. De feedback die u krijgt is afhankelijk van het hersengolfpatroon dat uw brein in het moment produceert.

Het lichaam uit de stress trainen met hart-coherentie training

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de variabiliteit van het hartritme en stress-niveaus. Gebleken is dat wanneer je jouw hartritme een coherent patroon vertoont, het stress-niveau in je lichaam binnen een paar minuten drastisch afneemt. Het is zelfs gebleken dat dagelijks, bewust dit coherente patroon oproepen jouw stressbestendigheid groter wordt en stress-gerelateerde klachten afnemen.

Met de huidige stand van de technologie is het mogelijk geworden, feedback-apparaten te maken die kleiner zijn dan een mobiele telefoon.

Hart-coherentie trainen in combinatie met neurofeedback trainen, versterkt wederzijds het effect. Daarom kun je bij ons een hartcoherentie apparaat in bruikleen krijgen om de neurofeedback training te ondersteunen. Wij werken met apparatuur van MindTuner, Heartmath en NeuroSky.

This post is also available in nederlands.

Neuro Fitness Training is a trade name of Mindfactory which is registered under number 32096165 in the trade register of the Chamber of Commerce Gooi- en Eemland, VAT Number NL1731.64.444.B.01